Zarządzenie Biskupa

Pomału wracamy do normalności. Zakończyła się dyspensa od niedzielnych Eucharystii (za wyjątkiem osób chorych, które nadal mogą z niej korzystać i łączyć się duchowo poprzez transmisję). Zapraszamy do osobistego uczestnictwa w Mszach Świętych i nabożeństwach.

Przypominamy jednocześnie, że pomimo braku ograniczenia liczby osób na m2 powierzchni kościoła jesteśmy nadal zobowiązani do przestrzegania zasad ostrożności higienicznej i zasłaniania ust i nosa.

korekta-Zarządzenia-z-22.04