Majowe uroczystości

Drodzy, pragniemy podzielić się wielką radością i zapowiedzieć, że w sobotę 23 maja 2020 r. w katedrze legnickiej święcenia kapłańskie w stopniu prezbiteratu przyjmie nasz parafianin dk. Tomasz Kliszcz.

W niedzielę po święceniach (24 maja 2020 r.) o godz. 13:00 będzie miała miejsce w naszym kościele uroczystość Mszy Świętej Prymicyjnej, czyli pierwszej Eucharystii sprawowanej przez nowo wyświęconego kapłana.

Serdecznie zapraszamy do trwania w duchowej jedność modlitewnej w tym szczególnym dla dk. Tomka i naszej parafii czasie.

Jednocześnie przypominamy, jeżeli ktoś z zainteresowanych jeszcze nie wie, że uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, z wiadomych epidemiologicznych powodów, zostały przesunięte na 3 niedzielę września (20.09.2020 r.).